Beste leden,
Zoals jullie wellicht al weten, is de wereld in de ban van het Corona/Covid-19 virus. Om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te perken heeft ook de Vlaamse Zwemfederatie maatregelen en adviezen uitgevaardigd.
Concreet adviseren ze ten stelligste dat alle wedstrijden tem 31/03 worden geannuleerd. Opendeurdag topsportschool wordt verplaatst, algemene vergaderingen worden verplaatst, future team trainingen worden afgelast, de stage jeugdselectie mid- & distance team wordt geannuleerd… zie ‘https://zwemfed.be/…/info-coronacovid-19-virus-12-maart-202…’ voor het volledige bericht.
Als club hebben wij a.d.h.v. dit advies, beslist om tem 31/03 aan geen wedstrijden deel te nemen.
Momenteel zijn onze zwembaden al minstens ook gesloten tem 31/03 zodat er tot dan al zeker geen zwemtrainingen zijn. Na overleg mede ook met onze clubarts, dr. Zwaenepoel werd er beslist om geen gezamenlijke alternatieve trainingen af te werken.
We bekijken met de club om alternatieve individuele trainingsvormen op te stellen. Deze zullen dit weekend naar de leden worden doorgemaild.
Vanuit de goldwerking worden de richtlijnen van de overheid, gemeente en federatie nauwgezet opgevolgd, tenslotte primeert de gezondheid boven alles!!!
Als er bijkomende maatregelen nodig zijn, zullen we jullie ook hiervan opnieuw op de hoogte brengen.
Wij blijven als club steeds bereikbaar voor jullie vragen.

Sportieve groeten,
Bestuur en trainers Gold Swimming Team