Missie

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de zwemsport en de sport in het algemeen om de sporter de optimale kansen te bieden om door te groeien tot de nationale en internationale top, door een doorgedreven professionele omkadering en begeleiding.

Daartoe organiseert zij onder andere de volgende activiteiten tot bevordering van de sport:

  1. De organisatie van alle activiteiten ivm de zwemsport;
  2. Het scheppen van mogelijkheden voor aanverwante sporten;
  3. De organisatie van nevenactiviteiten

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.