Feestdag van de Vlaamse gemeenschap. Voor de zwemmers een halve rustdag. Dit meer door praktische redenen dan de wens van de trainers. Het personeel van het zwembad van Zwevegem vierde deze dag (uitbundig ?).
Onze zwemmers moesten dan ook uitwijken naar anderen oorden.
Om alles praktisch te houden werd volgende regeling uitgewerkt. De mensen die in de buurt van “Avelghem” wonen kunnen daar terecht. Onder tropische omstandigheden zullen de longen daar getest worden.
Voor de menshen ut Menin e Ypre was ’t Badhus de plaats van afspraak.
Enkel “oud gedienden” deden het op hun eentje ergens in “Izzeghem”.Dit omdat ze ook nog andere verplichtingen hadden.
Een voorlaatste training met als doel het “feel good” gevoel naar boven te halen. Als we de gezichten van de zwemmers zien dan lijkt dit doel alvast bereikt. In het weekend zullen de zwemmers dan voor de afwerking zorgen.
Groeten,